Đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy Bánh mứt kẹo Hà Nội
News

Đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy Bánh mứt kẹo Hà Nội

     Thực hiện chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội và đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, đầu năm 2009 Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội – Hanobaco đã khởi công dự án xây dựng Nhà máy mới tại Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai với diện tích trên 2,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng.
     Tháng 4/2010, dự án đi vào hoàn thành giai đoạn 1, Công ty chính thức di chuyển trụ sở làm việc đến nhà máy mới và từng bước ổn định sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nhằm hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, phương tiện vân tải, áp dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc cũng như tăng nguồn thu nhập cho người lao động
     Năm 2011, Công ty tiếp tục xây dựng nhà sản xuất phụ trợ và đã được đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất cho mùa Trung thu năm nay, đảm bảo tăng kế hoạch sản xuất 10-20%, đáp ứng được với nhu cầu thị trường.
TIN KHÁC