Đơn vị thành viên
Member companies
Công ty liên kết
1. Tên Doanh nghiệp Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Việt Hà 2. Lĩnh vực kinh doanh - Hoạt động kinh...
Read more >>
1. Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội 2. Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất, kinh doanh,...
Read more >>
1. Tên Doanh nghiệp Công ty cổ phần Giầy Ngọc Hà; 2. Lĩnh vực kinh doanh: - Công nghiệp may; Công...
Read more >>
1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Rượu Quốc tế 2. Lĩnh vực kinh doanh - Rượu, bia, nước giải...
Read more >>
1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Du lịch và Khai khoáng Bắc Kạn 2. Lĩnh vực kinh doanh: - Kinh...
Read more >>
1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà 2. Lĩnh vực kinh doanh - Sản xuất...
Read more >>