CTCP Đầu tư hạ tầng Việt Hà
Member companies

CTCP Đầu tư hạ tầng Việt Hà

CTCP Đầu tư hạ tầng Việt Hà

1. Tên Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Việt Hà
2. Lĩnh vực kinh doanh
- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất). Cho thuê văn phòng và kho hàng, nhà xưởng, mặt bằng;

- Hoạt động liên quan đến xây dựng, hạ tầng: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và trang trí nội, ngoại thất. Đầu tư các dự án xây dựng nhà ở, đô thị, kinh doanh phát triển nhà, khu dân cư, khu sinh thái, khu công nghiệp và các dự án khác;

- Các hoạt động liên quan đến du lịch, khách sạn :Các dịch vụ du lịch, khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường).
3. Trụ sở
Phố Mới - thị trấn Chờ - Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại 0241.3603138

Fax 0241.3603138
4. Đội ngũ lãnh đạo
Ông Đặng Trần Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Kim Sơn- Ủy viên HĐQT

Ông Phạm Cảnh Huy- Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Hồng Dũng - Tổng Giám đốc