CTCP Rượu Quốc tế
Member companies

CTCP Rượu Quốc tế

CTCP Rượu Quốc tế

1. Tên Doanh nghiệp:
Công ty cổ phần Rượu Quốc tế
2. Lĩnh vực kinh doanh
- Rượu, bia, nước giải khát;

- Bất động sản;

- Dịch vụ khách sạn;
4. Trụ sở:
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
5. Email:
infor@vhb.com.vn
6. Website
http://gscvn.com/
7. Đội ngũ lãnh đạo:
Ông Phạm Cảnh Huy - Tổng Giám đốc