Tin tức
Internal information
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT (CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ)