Đơn vị thành viên
Member companies
Công ty con
1. Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Dược phẩm - Thiết bị y tế Hà Nội 2. Lĩnh vực kinh doanh Sản...
Read more >>
1. Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà 2. Lĩnh vực kinh doanh - Đầu tư xây...
Read more >>
1. Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội 2. Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và kinh...
Read more >>