Đơn vị thành viên
Đơn vị thành viên
Công ty con
1. Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Rượu Quốc tế 2. Lĩnh vực kinh doanh - Rượu, bia, nước giải...
Xem tiếp >>
1. Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà 2. Lĩnh vực kinh doanh - Đầu tư xây...
Xem tiếp >>
1. Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội 2. Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và kinh...
Xem tiếp >>
1. Tên Doanh nghiệp Công ty cổ phần Tràng An 2. Lĩnh vực kinh doanh -Sản...
Xem tiếp >>