Album ảnh
Nguyên Thủ tướng CP Phan Văn Khải đến thăm và làm việc tại Công ty Việt Hà
May 10, 2013
Null