Album ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Văn Túy đến tham dự khai trương dây chuyền bia lon Việt Hà
May 10, 2013
Null